אמנת משתמשים

אמנת הקהילה של FiduLink

FIDUקישור אני 10 עקרונות האמנה

איכות, אבטחה, הונאה: הרשימה להלן אינה ממצה, אך כוללת עקרונות מסוימים שעלולים להוביל להשעיה (זמנית) או (לצמיתות) של חשבון FIDU שלך.קשר ושירותים.

1 - לעולם אל תספק מוצרים או שירותים לא חוקיים עם חברה שיוצרת או משתמשת בשירותים של FIDUקשר.com

2 - הישאר מקצועי ואדיב בכל הנסיבות מול סוכני FIDUקשר

3 - לעולם אל תאפשר לאדם אחר להשתמש בחשבון FIDU שלךקשר או MY OFFICE כדי להתחבר לרשת

4 - לעולם אל תשתמש בשירותי FIDUקשר עבור חברה אחרת מזו הרשומה בשירותי FIDUקשר

5 - לעולם אל תתחיל את פעילות החברה מבלי שקיבלת את המסמכים הרשמיים או הפעלת השירותים מ-FIDUקשר

6 - ספק תוך 48 שעות את כל המסמכים המקצועיים או האישיים ש-FIDUקשר עשוי לשאול אותך

7 - חדש את החברה או השירותים שלך לכל היותר חודש אחד לפני סיום שירותי FIDUקשר

8 - לעולם אל תספק מסמך שהיה נושא לריטוש כלשהו

9 - לעולם אל תשנה פרטי קשר (כתובת, טלפון וכו') מבלי ליידע את FIDUקשר.com

10 - לעולם אל תשתמש בשירותים או במוצרים של FIDUקשר.com כדי להגדיר או להקים הונאה מס, מנהלית, פיננסית וכו'.