תנאים כלליים

תנאים כלליים - מכירה - שימוש - שירותים

 

1 - אובייקט והיקף

1.1. תנאי מכירה ושימוש כלליים אלה נועדו לשלוט ביחסים המסחריים בין " Fiduקישור ®" או "SUXYS ®" המפעילים של FiduLink.com ותתי הדומיינים שלו: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, משרד ראשי: Burlington Tower, Business Bay Dubai United Emirates – SUXYS EUROPE Limited, Company 739284, Office Head: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Ireland – SUXYS® LLC, משרד ראשי: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, ארצות הברית של אמריקה, ("פידוקישור ®") (" Fiduקישור.com ") (" כל הדומיינים ותת הדומיינים .Fiduקישור.com ")

ולקוחותיה (" לקוח "). על בסיס תנאים מסחריים כלליים אלה, Fiduקישור.com תספק ללקוח שירותים שונים כגון הקמת חברות (" חברה "), (" חברת בת"), (" ענף ") ושירותים נוספים הקשורים אליהם (" שירותים נוספים ") וכן סיוע הנוגע לפתיחת חשבונות בבנקים או בספקי שירותים פיננסיים חוץ בנקאיים או במפעלים או במוסדות בנקאיים ו/או פיננסיים אחרים המוסדרים או שאינם מוסדרים בתחומי השיפוט שלהם (“ פתיחת חשבון או מבוא בנקאי »).

1.2. תנאים מסחריים כלליים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מכל חוזה שנכרת בין לָקוּחַ et Fiduקישור ® על ידי חתימה דיגיטלית של טופס Fiduקישור ®, בין אם הוא חתום באינטרנט באמצעות אימות הזמנה בפלטפורמה Fiduקישור ® או תחת דומיינים ו-Marketplace או יישומים או על נייר (" חוזה ") בפורמט PDF. על ידי התקשרות עם Fiduקישור ®, הלקוח מקבל תנאים מסחריים כלליים אלה. רשימת מחירים ורשימת שירותים זמינים באתרי האינטרנט של Fiduקישור ® ותתי דומיינים ויישומים אחרים ו-MarketPlace.

1.3. כל תנאים כלליים אחרים החורגים, סותרים או משלימים תנאים מסחריים כלליים אלה, לא ייכללו מכל חוזה, אלא אם הוסכם אחרת במפורש בכתב בין הלקוח לבין Fiduקישור ®.

1.4. במקרה של סתירה בין תנאים מסחריים כלליים אלה לבין חוזה כלשהו, ​​הוראות החוזה יגברו על תנאים מסחריים כלליים אלה. במקרה של סכסוך, תוכל ליצור קשר עם שירות ניהול הסכסוכים שלנו בכתובת: עורך דין [@] fidulink.com. עורך הדין שלנו יטפל בבקשה שלך.

1.5. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המסחריים הכלליים בכל עת עם תוקף מיידי ללא חובות יידוע למשתמשיה. הלקוח יודיע על שינויים אלה באמצעות הודעה שפורסמה בתאריך Fiduקישור ® דרך הבלוג Fiduקישור ® עם פרסום רשמי. תיקונים ייחשבו מאושרים על ידי הלקוח, אלא אם כן Fiduקישור ® מקבלת התנגדות בכתב בעניין זה תוך ארבעה שבועות ממועד ההודעה לעורך דין(@)fidulink.com עם מכתב מקורי שנשלח למשרדו הרשום בדואר רשום עם אישור קבלה ל Fiduקישור ®. שימו לב כי כל סירוב לתנאי המכירה והשימוש הכלליים או שינויים או עדכונים יביאו לסיום השירותים וכן להשעיה מוחלטת של כל השירותים. Fiduקישור ®  מרגע קבלת המכתב המקורי שלך.

 

2 - תוכן והיקף השירותים

ייסוד וניהול חברה ושירותים נוספים

2.1. Fiduקישור ® יכול לספק ללקוח שירות של התאגדות של חברה, חברה בת, סניף, בתחומי השיפוט המפורטים ברשימה המפורסמת באתר של Fiduקישור ® ( www.fidulink.com ) או הפלטפורמות שלה (אינטרנט, אפליקציה לנייד או אפליקציית טאבלט, אפליקציית IOS, אפליקציית אנדרואיד). Fiduקישור ® יכול גם לארגן, אם דרך חברות הקשורות ל Fiduקישור ® או צדדים שלישיים, מתן שירותים נוספים כגון מינוי נאמנים, בעלי מניות נאמנים, חשבון סוחר באינטרנט, לוגו חברה, חותמת חברה, חותמת חברה, ייפוי כוח, אישור נוטריוני ואפוסטיל על מסמכים, בקשה לרישיון, בקשה לאישור , חיפוש מקום, חיפוש כוח אדם, חיפוש שותפים וכל שאר השירותים Fiduקישור ® והלקוח יראה בכך שימושי ליצירה או הקמת חברת הלקוח. המונח "חברות קשורות" פירושו, ביחס ל Fiduקישור ®, חברת בת או חברת אחזקות של Fiduקישור ® או כל חברת בת אחרת של חברת אחזקות זו, עורכי דין, רואי חשבון, משפטנים, נוטריונים וסוכנים אחרים Fiduקישור ®.

2.2. כל השירותים הנוספים יסופקו על בסיס הסכם ספציפי בין הלקוח לספק השירותים הנוספים הרלוונטיים, למעט חותמות, חותמות וסמלים, אישור נוטריוני ואפוסטיל. 

2.3. כלול ברישום חבילת חברה: 4 בעלי מניות, 2 דירקטורים, בעלי מניות נוספים או דירקטורים יהיו כפופים לחשבונית רישום בהתאם לתחום השיפוט.

 

כוח (ייפוי כוח)

הלקוח מאשר Fiduקישור ® ותת-דומיינים, SUXYS ® ונציגיה, סוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® לעריכה, כתיבה, פרסום, הליכים אדמיניסטרטיביים, ייצוג פיזי או אלקטרוני מול נוטריונים, רואי חשבון, עורכי דין, בנקים, מוסדות בנקאיים ו/או פיננסיים וכל מינהל אחר, הכנסת, העברת מסמכים ורישומים אחרים ברשויות, בנקים, מפעלים פיננסיים. , לשכות מסחר, לשכות מפעלים להקמה ו/או הקמת חברה או חברה בת או סניף, פירוק חברה, חברה בת או סניף, כל השינויים הקשורים לחברה, לסניף, לחברה הבת. כוח זה יחל ביום ההזמנה ויסתיים בתום השירותים המוצעים על ידי Fiduקישור ® כלומר 365 ימים ויתחדש אוטומטית עם חידוש השירותים ואימות ההזמנה הדיגיטלית וקבלת תנאי מכירה ושימוש וחידוש שירותים כלליים אלה. למרות זאת Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לקבוע סמכות חדשה במקרה של בקשת הרשויות לחוקה או כל שינוי הנוגע ליצירה או שינוי או מחיקה אחרת של החברה מטעם הלקוח וחברתו. ייפוי הכוח חייב להיות מאושר על ידי נוטריון ואפוסטיל מהאג.

 

חשבון בנק I מבוא בנקאי או פיננסי I E-Wallet I Exchange

2.3. Fiduקישור ® על פי בקשה יכול לסייע ללקוח בהקשר של הקדמה בנקאית או פיננסית, פתיחת חשבון בבנק, מוסד תשלומים, מוסד פיננסי, או ספק שירות חוץ בנקאי, ספק ארנק אלקטרוני, (" בנק או מוסד "). בהקשר הזה, Fiduקישור ® רשאית להציע ללקוח רשימת מפעלים, אך הלקוח הוא זה שאחראי לבחירת המפעל בכפוף לקבלת ההקמה ולהתאמה של הלקוח והנציגות המסחרית של החברה, הבת, הסניף, המשרד שלו (במצב טוב, פעילויות, תמיכה, חצרים וכו'). הלקוח יכול לבחור בין מפעלים מרשימת המפעלים המסופקים על ידי Fiduקישור ® או מפעל צד ג' (על פי בקשה בלבד וללא כל ערובה לכך שהמפעל יקבל את פתיחת חשבון החברה של הלקוח) במגבלה של שתי בקשות וסירובים מהלקוח ו/או מבנקים ו/או מפעלים. יישום מוצלח של שירותים נוספים כגון כרטיסי אשראי, פנקסי צ'קים בנקאיים או גישה לבנקאות באינטרנט אינה מובטחת ומוצעת כפי שהיא וללא אחריות. ניתן להשתמש בשירות רק למטרות משפטיות כפי שנקבע בחוק החל והלקוח מתחייב למסור את כל המידע הנוגע לפעילותו ולמקור כספיו, וכל שאלה או מידע אחר שיבקשו על ידי הבנק או המוסד הפיננסי או Fiduקישור ® או סוכנים אחרים Fiduקישור ® או שותפים אחרים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® או סוכני בקרה אחרים מסוג AML Compliance.

2.4 Fiduקישור ® אינו מציע שום שירות ארנק או ארנק אלקטרוני, שירותי הארנק או הארנק האלקטרוני הקיימים באתר האינטרנט של www.FiduLink.com או תחת דומיינים ודומיינים אחרים של המותג הוא שירות המוצע על ידי חברות צד שלישי המורשות לספק החלפה שירותים, ארנק אלקטרוני – ארנק... (ספק E-Wallet ו-Exchange Platform לאנשי מקצוע בהקשר של פעילות מסחרית) תחת השם Label E-Wallet Fiduקישור ®. הלקוח מקבל כי אינו יכול, בשום נסיבות ומכל טבע, לפנות נגד Fiduקישור ® ותתי הדומיינים שלו ביחס לקישור הרישום והכניסה הקיים באתר Fiduקישור ®. הלקוח פוטר Fiduקישור ® של כל הליכים במקרה של מחלוקת עם המפעלים או מוסדות פיננסיים או בנקאיים אחרים שעבורם האחרון השיג היכרות לבקשתו עם תוקף האחרון עם המפעלים הבנקאיים או הפיננסיים שלו המוסדרים או בלתי מוסדרים בתחומי השיפוט של מוצאם .

 

3 - זכות לסרב לשירותים

Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל או חלק מהשירותים שהיא מציעה ללקוח ללא סיבה או הסבר, ואינה יכולה בשום פנים ואופן לשאת באחריות לסירוב זה. לא ניתן להעניק החזר מכל סוג שהוא במקרה של סירוב לשירותים על ידי Fiduקישור ® או תת-דומיינים, או סוכן Fiduקישור ® , עו"ד Fiduקישור ®, רואה חשבון Fiduקישור ® ,שותפים Fiduקישור ® וסוכני בקרה אחרים מסוג תאימות AML. אם אתה נושא לסירוב שירות, תוכל ליצור קשר עם המחלקה המשפטית שלנו בכתובת: lawyer(@)fidulink.com (שפת האימייל שלך באנגלית בלבד, כל בקשות שאינן כתובות באנגלית לא תתקבלנה בכפוף לכל טיפול על ידי עורך הדין שלנו האחראי על סוג זה של השעיה או סיום שירותים). במסגרת בדיקת איסור הלבנת הון (AML) ניתן לפנות למחלקת הציות Fiduקישור ® ותת-דומיינים באימייל לכתובת compliance(@)fidulink.com, השירותים וחוקות החברה האחרות עשויים להיות כפופים לחסימה זמנית או קבועה על ידי השירותים של Fiduקישור ® ותת-דומיינים, עורכי דין Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכז התמחות Fiduקישור ® ושותפים, סוכנים אחרים Fiduקישור ® ותת-דומיינים. בהקשר של התנהגות מילולית או כתובה או פיזית הנחשבת לא נכונה או אפילו מאיימת כלפי Fiduקישור ® או הסוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי מגורים וצוותיהם יגרמו לסירוב שירותים ו/או גישה לשירותים ומוצרים מיידיים ללא אפשרות להחזר. בהקשר של פרסום או הפצה דרך רשתות אינטרנט, אתרי אינטרנט, בלוגים, דפי אינטרנט, פורומים, רדיו, טלוויזיה באינטרנט, ערוצים, הודעות וכו' וכל מדיה אחרת, חזותית, טלוויזיה, אודיו-ויזואלית, של הערות הנחשבות ללשון הרע על ידי Fiduקישור ®  לכיוון פידוקישור.com או תת-דומיינים או SUXYS ® או סוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי מגור Fiduקישור ® וכל שאר השותפים והפלטפורמות של SUXYS ® או פידוקישור.com תגרום להעמדה לדין במדינת המגורים של הלקוח/ים ומנהלים אחרים, תצוגות, מארחים, מחברים, עורכים של הפרסום/ים או של ההצהרה, לפיכך הלקוח מקבל ללא סייג וללא הגבלה בהודעה אישית וערבות מלאה ביחד ולחוד לכיסוי עלויות המשפט וההגנה וכן את כל העלויות הקשורות לתיק ולשאת ללא כל הגבלה ובאופן אישי משותף בנזקים והאינטרס ש-FiduLink.com ו-SUXYS עשויות לתבוע.®  לגביהם ואלה כלפי פידוקישור.com או SUXYS ® או סוכניםFiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי מגור Fiduקישור ® ללא הגבלת כמות ומשך ולפי בקשה פשוטה Fiduקישור ® או SUXYS® או מנהלים או סוכנים Fiduקישור ®, עורכי דין Fiduקישור ®, עורכי דין Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® או מרכזי תעסוקה Fiduקישור ® ושותפים או ספקים אחרים Fiduקישור ® ו-SUXYS®.

 

4 - מתן ייעוץ

למרות Fiduקישור ® שואפת לספק מידע נכון ונכון על כל שירותיה, תחומי השיפוט, צורותיה המשפטיות של חברות, מיסוי ומידע אחר הנוגע להקמת חברה בתחום השיפוט לבחירתך, Fiduקישור ® ותת-דומיינים ו-SUXYS® אינו מספק ייעוץ מלבד מידע הזמין באופן חופשי ומתפרסם באופן קבוע על ידי תחומי השיפוט עצמם, וגם לא מידע הנוגע ל(מיסוי יחיד, מיסוי משפטים, התקנת חוץ, הקמה יבשתית-מחוץ, פטור ממס ליחידים ועסקים) כותרת זו מקבל הלקוח ו מאשר שלא קיבל ייעוץ משפטי או מס מ Fiduקישור ® או תת-דומיינים או SUXYS® או סוכנים Fiduקישור ® (עורכי דין Fiduקישור ®, עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ®, סוכנים Fiduקישור ®  ושותפים נוספים Fiduקישור ® או ספקים Fiduקישור ®) או כל מוסדות או אדם טבעי או משפטי אחר ביחס ל Fiduקישור ® ותת-דומיינים או SUXYS® . באחריות הלקוח לוודא כי יקבל את כל הייעוץ המשפטי והמיסוי הנדרש בכל הנוגע להקמת החברה והפעלתה בשטח שיפוט לפי בחירתו, ולוודא כי הפעילות לא תפר את דיני כל רשות שיפוט מוסמכת. הלקוח מקבל ומתחייב להבטיח את התנהלותה המשפטית, הפיסקלית והמנהלית התקינה של חברתו לאחר הקמת החברה. הלקוח/ים פורשים לחלוטין את SUXYS® ou Fiduקישור ® או תת הדומיינים שלו, סוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® ושותפים אחרים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® של כל האחריות הנוגעת לבחירת תחום השיפוט, בחירת הצורה המשפטית, בחירת שם החברה, בחירת פעילות החברה, הנהלת החברה, הביצועים הניהוליים והכספיים הטובים של החברה. מנהליה ובעלי מניות אחרים ו/או ספקים אחרים ו/או משתפי פעולה וכל גורם אחר או פעולות רעות או כשל בניהול העסק של הלקוח.

 

5 - מטרות משפטיות

הלקוח מתחייב כי הוא לא ישתמש באף אחת מהזכויות המוענקות בחוזה למטרות בלתי חוקיות, מגונות, בלתי מוסריות או לשון הרע ולא יכפיש. Fiduקישור ® , SUXYS® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקי שירותים או שירותים אחרים Fiduקישור ® אין סיכוי. הלקוח אינו רשאי בשום פנים ואופן להשתמש או לשייך את שמו של Fiduקישור ® וסוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ®, שותפים Fiduקישור ® וספקים אחרים Fiduקישור ® , כולו או חלקו, למטרות מסחריות. אם ניתן ליישום, Fiduקישור ® או SUXYS®, עורכי דין Fiduקישור ®, סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ®, מרכז עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® , ספקים Fiduקישור ®  שומרת לעצמה את הזכות לשתף פעולה עם כל רשות חקירה רשמית במקרה של טענה להפרה כלפי הלקוח (הלקוח מקבל ללא סייג כי Fiduקישור ® , SUXYS® , סוכנים Fiduקישור ®, עורכי דין Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ®, שותפים Fiduקישור ® וספקים אחרים Fiduקישור ® לסיים את כל הסכמי הסודיות על מנת להציע שיתוף פעולה מלא עם הרשויות המבקשות זאת מ-SUXYS® ou Fiduקישור ®.)

 

6 - הלבנת הון ובדיקת נאותות

הלקוח ושותפיו, בעלי מניותיו ושאר האחראים והלוקחים חלק בהקמת החברה/חברות, חברות בנות, סניפים יספקו Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® , וספקים אחרים Fiduקישור ® כל מידע שייראה נחוץ על ידי האחרון על מנת להבטיח שהחברה עומדת בחקיקה החלה בנוגע לאיסור הלבנת הון ובדיקת נאותות. באחריות הלקוח לוודא שהמידע הנמסר ל Fiduקישור ® נכונים, מדויקים, ניתנים לאימות ובתום לב. הלקוח גם מצהיר על כך Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים אחרים Fiduקישור ® שהסחורה או הכספים שהוכנסו לחברה אינם מהווים, במישרין או בעקיפין, רווחים מפשע או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. על מנת לאפשר Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ®, שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® כדי לעמוד בהתחייבויותיו המשפטיות, יחזיק הלקוח Fiduקישור ®, עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® הודעה מלאה ומהירה על כל שינוי הנוגע למוטב הכלכלי, בעלי המניות והדירקטורים של החברה. הנהנים הכלכליים שצוינו על ידי הלקוח יחתמו פיזית או דיגיטלית על "טופס" או "טופס אלקטרוני" כנדרש בחוזה. הלקוח יודיע Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ®, שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® על אופי פעילות החברה ללא דיחוי וכל שינוי יהיה כפוף להסכמה מראש ובכתב של Fiduקישור ®, עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ®. על הלקוח ובעלי המניות והנהנים האחרים של החברה לבצע תוך 30 יום מיום הקמת החברה אימות זהות עם הפתרון. Fiduקישור ® . אימות זהות הוא חובה עבור כל המשתמשים. הלקוח יצטרך להשלים אימות AML ו-KYC. הלקוח פוטר Fiduקישור ® או SUXYS®, עורכי דין Fiduקישור ®, סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ®, מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® של כל אחריות ומתחייב שלא להקים חברה במטרה לבסס הונאה מכל סוג שהוא. כחלק מעמידה בחקיקה לאומית או בינלאומית Fiduקישור ® ו-SUXYS® , עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® כופה על לקוחותיה תהליך אימות ובקרה חובה נגד הלבנת הון. כחלק מאימות או גילוי הונאה, הלקוח מקבל ללא סייג וללא הגבלה בערבות משותפת אישית ומלאה לכיסוי עלויות המשפט וההגנה וכן את כל העלויות הקשורות לתיק, עלויות האימות, עלויות ההגנה ועלויות אחרות ... ולשאת בפיצויים ובריבית שניתן לתבוע Fiduקישור ®  לגביו ולאלו כלפי Fiduקישור ® או SUXYS® , עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ®, מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® ללא הגבלת כמות ומשך ולפי בקשה פשוטה Fiduקישור ® או SUXYS® , עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ®.

 

7 - התחייבויות הלקוח

מסירת מסמכים תומכים ביחס לבדיקת נאותות עשויה לכלול בפרט וללא הגבלה: עותקים מאושרים מקוריים של מסמכי זהות, הוכחת כתובת מלפני פחות מ-3 חודשים, מכתבי אסמכתא בנקאיים, עותקים מאושרים מקוריים של מסמכי החברה וכן מסמכי מקור. של תרגומים מוסמכים אם רלוונטי, אישור נוטריוני, אפוסטיל ואישור דיגיטלי אחר. כל אישור חייב להיות מופק על פי הדרישות של תחום השיפוט הרלוונטי ועל פי כל הנחיות מ Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפיםFiduקישור ® וספקים Fiduקישור ®. על הלקוח חלה החובה למסור את המסמכים הנדרשים לעמידה בהתחייבויות בדיקת נאותות לפני תחילת השירותים Fiduקישור ® וכן, עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® , ציות ושירותים או רשויות אחרים המבקשים בקשה מפורשת ל Fiduקישור ® או SUXYS® או הלקוח ישירות.  

הערה: מתקבלים רק אישורים מנוטריון של מדינת המגורים, בית העירייה של עיר המגורים, שגרירויות, תחנת המשטרה של עיר המגורים, עורכי דין ציבוריים (בתנאים מסוימים) של מדינת המגורים. כל ניסיון או הגשה של הונאה דוקומנטרית או הגשת מסמכים שאינם עומדים בדרישות יגרמו להשעיה מיידית של השירותים. Fiduקישור ®.

 

8 - עמלות ותנאי תשלום

בדרך כלל

8.A.1.1 הלקוח מתחייב לשלם את העמלות הנתבעות על ידי Fiduקישור ®, עורכי דין Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ®, רואי חשבון Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® בעת הזמנת חבילת החברה שלך או שירותים אחרים. לוח העמלות עבור Fiduקישור ® מופיע במחירון המתפרסם באתר Fiduקישור ® (www.fidulink.com ותת-דומיינים או Marketplace Fiduקישור ® או SUXYS Apps®) והפלטפורמות שלו. בנוסף לעלויות הנזכרות באתר ובאפליקציות אחרות, הלקוח מאשר כי עליו להחזיר את כל העלויות שנגרמו לרבות, אך לא רק, עלויות שנגרמו בעת כינוס או השתתפות באסיפות דירקטורים, בעלי מניות או מזכירים, עלויות כינוס או השתתפות בכל אסיפה כללית יוצאת דופן של החברה, עלויות הנוגעות להכנת כל שידור חוזר של הודעה או הצהרה וכל שאר העלויות הדומות. Fiduקישור ® מתחיל שלב ביצוע רק לאחר קבלת תשלום מלא של אגרות.
כל העמלות והחיובים ישולמו במטבע שנקבע על ידי Fiduקישור ® , המטבעות הזמינים הם GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF, MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS token, USDT (שער החליפין מבוסס על המטבע EUR). הלקוח אינו מורשה לעכב עמלות ועלויות בעקבות תביעות הנוגעות לכל שירות, אחריות או חבות. כמו כן, נשללת בזאת כל זכות לפיצוי מצד הלקוח. Fiduקישור ® מעדכנת את שער החליפין באופן שוטף באתרי האינטרנט שלה, בשווקים ובאפליקציות הסלולריות השונות.

8.A.1.2 תשלום בביטקוין.

Fiduקישור ® מקבל תשלומים בביטקוין עם יורו כמטבע. הלקוח מקבל כי התשלום עשוי להיות כפוף להתאמה במקרה של ירידה פתאומית בנכס הקריפטו. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתשלום בביטקוין.

8.A.1.3 תשלום באת'ריום.

Fiduקישור ® מקבל תשלומים ב-Ethereum עם יורו כמטבע. הלקוח מקבל כי התשלום עשוי להיות כפוף להתאמה במקרה של ירידה פתאומית בנכס הקריפטו. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתשלום ב- Ethereum.

8.A.1.4 תשלום על ידי Western Union.

Fiduקישור ® מקבל תשלומי Western Union עם יורו כמטבע ההעברה. הלקוח מסכים לשאת בעלויות Western Union. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לא לסרב לתשלום על ידי Western Union. זמין רק עבור תשלומי Western Union (מצב העברת חשבון בנק). (זמין רק ללקוחות במקרה חירום)

8.A.1.5 תשלום ב-MoneyGram.

Fiduקישור ® מקבל תשלומים ב-MoneyGram עם יורו כמטבע ההעברה. הלקוח מסכים לשאת בעלויות MoneyGram. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לא לסרב לתשלום על ידי MoneyGram. זמין רק לתשלומי MoneyGram (מצב העברת חשבון בנק). 

8.A.1.6 תשלום ב-USDT.

Fiduקישור ® מקבל תשלומים ב-USD עם USD כמטבע ההחלפה. הלקוח מסכים לשאת בעלויות ההחלפה וההעברה ב-E-Wallet של Fiduקישור ®. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לא לסרב לתשלום על ידי USDT.

8.A.1.7 תשלום ב-EURS.

Fiduקישור ® מקבל תשלומים באירו עם דולר ארה"ב כמטבע ההחלפה. הלקוח מסכים לשאת בעלויות ההחלפה וההעברה ב-FiduLink.com E-Wallet. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לא לסרב לתשלום באמצעות EURS.

8.A.1.8 תשלום ב-SUXYS Token.

Fiduקישור ® מקבל תשלומים ב-SUXYS Token עם USD כמטבע ההחלפה. הלקוח מסכים לשאת בעלויות ההחלפה וההעברה ב-FiduLink.com E-Wallet. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לא לסרב לתשלום על ידי SUXYS Token.

 

Fiduקישור ® אינו מציע תשלומים במזומן. הלקוח מקבל את השימוש באמצעי התשלום הנ"ל לתשלומים מקוונים או בסניף. Fiduקישור ®

 

יסוד וניהול של חברה, חברה בת, סניף

8.2. בנוסף לתשלום השנתי, על הלקוח לשלם Fiduקישור ® סכום חד פעמי על מנת לאפשר הקמת חברה, סניף, חברה בת ("עלויות התאגדות"). עלויות ההתאגדות משתנות בהתאם לתחום השיפוט וכוללות מתן משרד רשום של החברה (כתובת), מתן סוכן תושב וכן כל המסמכים על מנת שהחברה תוכל לפעול במלואה מהיום הראשון לרישום, דהיינו: האישור. של התאגדות שהונפקה על ידי הרישום המקומי; הסטטוסים; ההחלטה הנוגעת למינוי המנהל וחלוקת המניות ותעודת המניה.

העמלה השנתית הינה עמלה אחידה המשולמת מדי שנה עם רישום החברה או חידושה. הם כוללים את תחזוקת החברה ביחס לחוקים המקומיים בתחום השיפוט וכן חידוש המשרד הרשום, הסוכן הרשום ושכר טרחה ממשלתי של השיפוט הנוגע בדבר. עמלות אלה אינן ניתנות להחזר.

הלקוח אחראי ל Fiduקישור ® כל שאר המסים כגון מסים ממשלתיים, חובות, היטלים ותשלומים אחרים לצדדים שלישיים וכן שכר טרחה והטבות העברה של דירקטורים או בעלי מניות נאמן, לרבות תשלומים וכל הוצאות הכיס המוצדקות.

הלקוח מכיר בזכות Fiduקישור ® לבדיקת העמלות השנתיות. כל שינוי במבנה העמלות יימסר ללקוח לפחות חודש לפני תחילת השירותים לתקופה אליה מתייחסים העמלות. הלקוח רשאי לשלם את העלויות בשל Fiduקישור ® באמצעות כרטיס אשראי תקף של ויזה או מאסטרקארד על שמם, או בהעברה בנקאית. לקוחות שמשדרים ל Fiduקישור ® הנתונים של כרטיס אשראי (או מכשיר דומה) כאמצעי תשלום מקבלים זאת Fiduקישור ® לחייב את כרטיס האשראי שלהם בסכום המלא של עמלות ו/או הוצאות, מסים, חובות Fiduקישור ® בקשר לשירות וכן בכל הוצאות אחרות או הוצאה מוצדקת קטנה. גם הלקוח מקבל זאת Fiduקישור ® יכול לשמור ולהשתמש בנתוני כרטיס בהתאם לתנאים הכלליים הללו ולמדיניות הפרטיות.

8.2.1.א - אספקת כתובת משפטית 

Fiduקישור ® יכול לספק כתובת חוקית לחברה שנוצרה על ידי הלקוח אם זה כלול בחבילה למשך 3 חודשים, 6 חודשים, 12 חודשים בהתאם לתחומי שיפוט וחבילות. הלקוח מקבל אחריות מלאה וכן את תנאי השימוש של Fiduקישור ® , מרכזי עסקים Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , סוכנויות Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים אחרים של Fiduקישור ® , סוכנים Fiduקישור ® , עורכי דין Fiduקישור ® , רואי חשבון Fiduקישור ® , שותפים Fiduקישור ® וספקים Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותי המגורים במקרה של אי עמידה בתנאי השימוש והשירותים הכלליים של Fiduקישור ® ללא הזמנה וללא הודעה מוקדמת. הלקוח מקבל ומאשר שקרא והבין את תנאי המכירה והשירותים הכלליים של Fiduקישור ®. הלקוח מסכים שאינו יכול להשתמש בכתובות Fiduקישור ® בלי אזהרה Fiduקישור ® וקיבלו הסכמה בכתב מ Fiduקישור ®. הלקוח אינו יכול בשום פנים ואופן לקבל לקוחות, שותפים, ספקים ומפגשים אחרים במקום המגורים ללא הסכמה מראש ובכתב מאת Fiduקישור ® , חבילות גדולות וכל השאר. Fiduקישור ® מתחייבת להודיע ​​ללקוחות על קבלת מכתב מטעם חברת הלקוח לכתובת שנמסרה ע"י Fiduקישור ® (למעט מקרים של אי חיוב מחדש של אשראי דואר). הלקוח מקבל זאת Fiduקישור ® משעה את שירותי קבלת הדואר מהיום הראשון של אי תשלום הכתובות שסופקו על ידי Fiduקישור ®. במקרה של בדיקה אדמיניסטרטיבית, הלקוח מסכים לספק מיקום אחר מזה שנמסר על ידי Fiduקישור ® למינהל ולמי על חשבונה או לשכור משרד או חדר ישיבות פרטי במגבלות הזמינות של Fiduקישור ®. Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירות השכרת חדר ישיבות או השכרת משרדים ללקוח.

 

תנאים מיוחדים לתשלומים באמצעות כרטיס חוב או כרטיס אשראי

8.3. אם התשלום של האגרה השנתית מגיע ואיחור למרות חיוב רגיל על ידי Fiduקישור ® ומאמצים סבירים להודיע ​​ללקוח על כשל כזה, הלקוח מסכים לכך Fiduקישור ® רשאית לחייב מכרטיס הלקוח (חיוב או אשראי) כל סכום שלא שולם מסוג זה, לרבות כל קנס או קנס שיוטלו על מנת להחזיר את החברה למצב של רישום תקין.

במקרה זה, הלקוח מקבל זאת בנוסף Fiduקישור ® יהיו לי 60 ימים ממועד החיוב לתשלום כל דמי רישום שנתיים הנוגעים לחברת הלקוח, וכל סכום שחויב כעונש רישום יכלול גם כל סכום קנס נוסף הנוגע לתקופת ההמתנה של 60 יום.

במקרה של תשלום בכרטיס בנקאי אנונימי או אי ציון שם בעל הכרטיס הבנקאי, הלקוח מסכים למסור תדפיס חשבון בנק עם ציון מספר הכרטיס הבנקאי וכן שם וכתובתו של המחזיק של כרטיס הבנק. במקרה שהלקוח אינו בעל הכרטיס, עליו להמציא דרכון והוכחת כתובת של - 3 חודשים וכן אישור בכתב על הסכמתו לתשלום הלקוח והזמנתו. 

8.4. במידה שצד שלישי מבצע תשלום בכרטיס מטעם הלקוח, הלקוח מבטיח כי בעל הכרטיס הסכים לתשלום, כמו גם לשימוש בכרטיס ולעיבוד נתוני הכרטיסים בהתאם. מדיניות פרטיות. הלקוח מחויב לקבל מהמחזיק לחתום ולציית להצהרה של בעל הדגם שניתן להשיג במייל בכתובת INFO (@) FIDULINK.COM.

 

מבוא בנקאות

8.5. הלקוח אחראי ל Fiduקישור ® של סכום חד פעמי עבור מתן שירותיה הקשורים בהקדמה בנקאית ופתיחת חשבון בנק. דמי בקשה אלה עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. דמי הניהול מבוטאים ב- GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC לפי בחירת הלקוח בפלטפורמות של Fiduקישור ®. על הלקוח לשלם את דמי הניהול לפני Fiduקישור ® מתחיל בביצוע השירות וביצירת קשר עם המפעל/ים. הלקוח יכול לשלם את דמי הטיפול ל Fiduקישור ® באמצעות כרטיס אשראי תקף של ויזה או מאסטרקארד על שמם, או בהעברה בנקאית. לקוחות שמשדרים ל Fiduקישור ® נתוני כרטיס אשראי כאמצעי תשלום מקבלים זאת Fiduקישור ® גובה את כרטיס האשראי שלהם במלוא סכום דמי הניהול עבור החשבון שבחרו בנוסף עלות שירות השליחים אם תתבקש.

 

חשבון לקוח 

הלקוח מקבל זאת Fiduקישור ® ליצור חשבון ייעודי בעת ביצוע הזמנה באינטרנט. הלקוח מקבל ומבטיח Fiduקישור ® שהוא מבטיח אבטחה מלאה של גישה לחשבון שלו. הלקוח משחרר את כל האחריות Fiduקישור ® ו-SUXYS® במקרה של רשלנות מצידו ואי עמידה במרכיבי האבטחה החיוניים של הסיסמה או התחברות לגישה שלו. במקרה של הפרת חשבון או שימוש במרמה, הלקוח מסכים לכך Fiduקישור ® חוסם את הגישה לחשבון זה ללא דיחוי וללא כל סיבה לספק ללקוח. הלקוח מסכים להיות האחראי הבלעדי לאבטחת חשבונו ולגישותיו כי הוא היחיד שיש לו את הסיסמה והתחברות שלו.

הלקוח מקבל את אירוח הנתונים האישיים שלו כגון חשבוניות ואזורי לקוחות אחרים על ידי FiduLink.com ו-SUXYS®. הלקוח מקבל ללא סייג את תנאי השירות והאבטחה המפורסמים באתר האינטרנט של Fiduקישור ® (קרא גם https://fidulink.com/policy-privacy/ ). הלקוח מקבל זאת Fiduקישור ® ו-SUXYS® רשאית בכל עת לשים קץ לאירוח נתוניה מבלי שיודע לה וללא כל נימוק או הודעה. הלקוח מקבל את היצירה או הפיכתו האוטומטית של חשבון הלקוח האורח שלו לחשבון לקוח סופי לאחר ביצוע הזמנה ואימות על ידי Fiduקישור ®

הלקוח מקבל בעת אימות הזמנתו באתר Fiduקישור ® או תחת דומיינים או Marketplace או יישומים החתימה האלקטרונית (על ידי אימות וקבלה של תנאי המכירה והשימוש הכלליים בעת ביצוע הזמנה) של חוזה זה באופן סופי ומלא עם ערך החוזה המקורי. במתן תוקף להזמנה מקבלים את השימוש בחתימה האלקטרונית של החוזה על ידי מתן תוקף לתיבת הקבלה של תנאי המכירה והשימוש באופן סופי וללא כל הגבלה ומאשר שקראתי והבנתי ולקבל את תנאי המכירה והשימושים הכלליים של Fiduקישור ® ותת-הדומיינים שלו ו-Marketplace ויישומים.

Fiduקישור ® ו-SUXYS® לספק ללקוח חלל "MY-OFFICE Lite" לפי בקשה לכל יצירה חדשה של חברה, חברת בת או סניף. חלל זה מכיל מידע על הקמת החברה, חברת הבת או הסניף אך גם מגוון כלים חינמיים. ניתן להשעות או לבטל את המרחב הזה בכל עת על ידי Fiduקישור ® במקרה של אי עמידה בתנאי השימוש או אי עמידה אחרת באמנה Fiduקישור ®. הלקוח מאשר שקיבל גישה חופשית למרחב פרטי זה לתקופה נתונה של שנה על פי בקשה מאת Fiduקישור ® ו-SUXYS®. הלקוח מאשר שקרא והבין ומקבל את כללי ותנאי השימוש וכן את האמנה Fiduקישור ® לפני חיבור לחלל "MY OFFICE Lite" שלך. הלקוח מאשר שהוא הבעלים והמשתמש הבלעדי של מרחב זה ומשחרר את כל האחריות. Fiduקישור ® ו-SUXYS® במקרה של חדירה או חיבור זדוני או דליפות נתונים אחרות ואובדן סיסמה מצד הלקוח, האחרון מסכים להיות האחראי הבלעדי לאבטחת המרחב החינמי והפרטי הזה המוצע על ידי הלקוח. Fiduקישור ® לפי בקשה מפורשת של הלקוח.

Fiduקישור ® ו-SUXYS® שואפת לאבטח את הפלטפורמות השונות שלה ככל שניתן תוך שימוש באמצעי האבטחה העומדים לרשותה וכן Fiduקישור ® ו-SUXYS® מסירה כל אחריות לנזק שנגרם במקרה של אובדן חלקי או מלא של נתוני לקוחות או הפצה זדונית שלהם על ידי האקרים אפשריים או קבוצות פליליות אחרות. Fiduקישור ® עם זאת, הפנה את תשומת לבך לעובדה שאיננו מארחים מידע רגיש על לקוחותינו או מסמכים כלשהם באינטרנט וכי יש לנו שירות הגנה וניטור 24/24 לכל הפלטפורמות שלנו. 

מינוי דירקטור

8.6. הלקוח מאשר Fiduקישור ® ומאשר כי כל האנשים שיתמנו כדירקטורים בחברה בהתאם לטופס ההזמנה שהוגש אליו Fiduקישור ® ואשר טרם חתמו על הצהרת קבלת מנדט אכן הסכימו למנדטם כדירקטור בעת רישום החברה וכי כל אדם טבעי שמונה כדירקטור הגיע לגיל 18. גם אלה מאשרים שהמנהל כפוף להסכמה מדעת של מינויו וחובותיו.

מינוי דירקטור

8.6.1 הלקוח מאשר Fiduקישור ® ומאשר כי כל האנשים שיתמנו כדירקטור בחברה לפי טופס ההזמנה שהוגש אליו Fiduקישור ® וטרם חתמו על הצהרת קבלת מנדט אכן הסכימו למנדט שלהם כדירקטור בזמן רישום החברה וכי כל אדם טבעי שמונה כדירקטור הגיע לגיל 18 שנים. גם אלה מאשרים כי הדירקטור כפוף להסכמה מדעת של מינויו וחובותיו.

מינוי מזכיר

8.6.1 הלקוח מאשר Fiduקישור ® ומאשר כי כל האנשים שיתמנו כמזכיר חברה בהתאם לטופס ההזמנה שהוגש אליו Fiduקישור ® (חובה ורישום חובה במקרה של שירות דירקטור מועמד) ואשר טרם חתמו על הצהרת קבלת מנדט אכן הסכימו למנדט שלהם כמזכיר בעת רישום החברה וכי לכל אדם טבעי שמונה כדירקטור יש הגיע לגיל 18. גם אלה מאשרים כי המזכירה כפופה להסכמה מדעת של מינויו וחובותיו.

שירותי תורמים אחרים

8.7. הלקוח אחראי ל Fiduקישור ® סכום חד פעמי שאינו ניתן להחזר עבור מתן שירותיה הנוגע לקשר עם ספקי שירותים של צד שלישי או סיוע בבקשת קבלת שירותים כאמור מספקי צד שלישי. סכום זה נגבה אך ורק לכיסוי העלויות של Fiduקישור ®. הלקוח מאשר זאת Fiduקישור ® לא יהיה צד למערכת היחסים החוזית האפשרית שנוצרה בין הלקוח לבין ספק השירות של הצד השלישי. הלקוח מאשר זאת Fiduקישור ® סביר להניח שיקבל פרמיית היכרות עסקית מספק שירותים של צד שלישי במקרה של קבלת הלקוח והלקוח מוותר במפורש על הזכות לתבוע את החזרה על פרמיה כאמור.

9 - תקשורת והנחיות

הלקוח ו Fiduקישור ® יכולים לשלוח אחד לשני הוראות, הודעות, מסמכים או כל תקשורת אחרת בדואר, דואר אלקטרוני, דרך הפורטל הייעודי של האינטרנט של Fiduקישור ® או בפקס, SUBJECT, כי Fiduקישור ® יכול לשלוח דוחות הוצאות או עמלות כקבצים מצורפים בדוא"ל. הלקוח ו Fiduקישור ® חייב לשמור את כל ההוראות, ההודעות, המסמכים או הודעות אחרות כראיה. כל התקשורת המיועדת ל Fiduקישור ® יישלח למשרדה הראשי או לכל כתובת אחרת Fiduקישור ® יודיע ללקוח בכתב בכל עת וכל הודעות המיועדות ללקוח יישלחו לכתובתו או לכל כתובת אחרת שהלקוח הודיע ​​לה. Fiduקישור ® בכתב בכל עת, לרבות ההוראה שנותרה שיש לאשרה בכתב. מאז Fiduקישור ® חייב להיות מסוגל ליצור קשר עם הלקוח בכל עת במידת הצורך, הלקוח מתחייב להודיע ​​לאלתר Fiduקישור ® אם הוא משנה את כתובתו, כתובת המייל או מספר הטלפון/פקס שלו. במקרה שהלקוח מתכוון להפסיק את כל השירותים Fiduקישור ® עבור חברה מסוימת או מספר חברות, יש לשלוח אליה כל הודעה על סיום שנעשתה בדוא"ל info(@)fidulink.com .

10 - עיבוד נתונים והגנה

10.1. Fiduקישור ® יעבד מידע אישי אשר על פי הגדרת תקנת הגנת הנתונים הכללית (RGPD / GDPR), הכוללת כל מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או מזוהה, המכונה גם "נושא נתונים". אדם טבעי הניתן לזיהוי הוא אדם הניתן לזיהוי, במישרין או בעקיפין, בפרט בהתייחסות למזהה כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה חיבור או על ידי גורם אחד או יותר ספציפיים לפיזיוגנומיים, פיזיולוגיים. , זהות גנטית, נפשית, כלכלית, תרבותית או חברתית של אדם טבעי זה.

עיבוד נתונים פירושו כל פעולה או קבוצת פעולות המתבצעת על נתונים אישיים, בין אם אוטומטיים או ידניים, כגון איסוף, הקלטה, ארגון, מבנה, אחסון, אחזור, התייעצות, התאמה או שינוי, שימוש, תקשורת באמצעות העברה, הפצה, מחיקה או הרס של נתונים כאלה, כמו גם אספקה, סידור או שילוב של נתונים, הגבלתם או מְחִיקָה.

נמעני הנתונים האישיים כוללים חברות בקבוצה Fiduקישור ® משמש כקבלן משנה או כעזר, סוכנים המתגוררים בתחומי שיפוט הקשורים לשירותים, ספקי ה- IT והתקשורת שלנו, ספקים אחרים של צד שלישי לרבות בנקים שהלקוח רצה להציג בפניהם במפורש, רשמי חברות ציבוריות או רשויות משפטיות. כל אחת מהגילויים הללו תינתן בהתאם לתקנון ה- GDPR ויחסינו עם צדדים שלישיים יהיו חוזיים, לפיהם שני הצדדים יגישו לחובות GDPR כגון חובת הסודיות לכל מי שמעבד את הנתונים האישיים של נושאי הנתונים.

על מנת לעמוד בהתחייבויות של Know Your Customer ("KYC") וכדי להבטיח שהשירותים ניתנים כהלכה, הנתונים המעובדים כוללים את פרטי הלקוח, כגון שם פרטי ומשפחה, לאום, תאריך לידה, כתובות מגורים ומגורים, מספרי דרכונים , תאריכי תוקף הדרכון ונתוני התקשרות של אנשים ניתנים לזיהוי, וכן מסמכים תומכים המאשרים נתונים אישיים אלה והנחיות הלקוח הנוגעות לשירותים. תהליך KYC מתבצע באמצעות אפליקציית KYC – AML הזמינה ב- Fiduקישור ®.

על הלקוח מוטלת החובה לשמור את הנתונים האישיים שלו Fiduקישור ® מעודכן לאורך כל היחסים החוזיים, ולהגיש כל מסמך תומך המתייחס לחובתה לעדכן אותו בטפסים שנקבעו על ידי Fiduקישור ®.

10.2. Fiduקישור ® או שהסוכן התושב רשאי לעבד נתונים אישיים כקבלן משנה מטעם Fiduקישור ®, במידת האפשר נשאר הבקר בנתונים. מידע נוסף לגבי הצדדים איתם אנו משתפים נתונים ניתן להשיג במדיניות הפרטיות שלנו.

10.3. הלקוח מאשר כי הוא יכול לקבל מידע נוסף על ידי פנייה Fiduקישור ® או על ידי שליחת מייל אל info@fidulink.com . כל התקשורת תתבצע באנגלית. ניתן להשתמש בכל שפה אחרת על ידי Fiduקישור ® על פי שיקול דעתה הבלעדי, רק באדיבות הלקוח.

10.4. הלקוח מתבשר כי יש לו את הזכות לחזור בו מההסכמה. משיכת ההסכמה אינה משפיעה על חוקיות העיבוד לפני המשיכה, וגם לא על החוקיות של המשך העיבוד אם קיימת סיבה אחרת המצדיקה את העיבוד, כגון עמידה בהתחייבויות משפטיות.

הלקוח מתחייב לכך Fiduקישור ® שהיא קיבלה את הסכמתו המלאה והמלאה של כל נושא נתונים של צד שלישי שהנתונים האישיים שלו מועברים אליו Fiduקישור ® על ידי הלקוח, וכי הסכמה זו מכסה את העיבוד על ידי או באמצעותו Fiduקישור ® נתונים אישיים של נתוני צד שלישי זה מסיבות של מתן שירות או עמידה בהתחייבויות זהירות.

10.5. Fiduקישור ®, הדירקטורים, עובדיה או סוכניה, נדרשים להתייחס לנתונים בסודיות. למרות כל אמצעי האבטחה, נתונים, לרבות תקשורת דוא"ל ונתונים פיננסיים אישיים, עשויים להיות נגישות על ידי צדדים שלישיים לא מורשים במהלך שידור בין הלקוח לבין Fiduקישור ®. למטרות תקשורת עם Fiduקישור ®, ייתכן שהלקוח יידרש להשתמש בתוכנה המיוצרת על ידי צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, תוכנת דפדפן התומכת בפרוטוקול אבטחת מידע התואם לפרוטוקול המשמש על ידי Fiduקישור ®.

10.6. המידע שנמסר במסגרת סעיף זה מהווה הצגה חלקית של הגנת הנתונים. זה מוסבר בפירוט רב יותר במדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בקישור המסופק למטרה זו.

11 - אי כושר משפטי

הלקוח יישא בסיכון של כל נזק שייגרם מאי כושר משפטי הקשור לגופו או לעורכי דינו או לצדדים שלישיים אחרים, אלא אם נמסר אי כושר זה ל Fiduקישור ® או SUXYS® בכתב או בדוא"ל (בכפוף לקבלת אישור בתמורה בדוא"ל מאת FiduLink.com או SUXYS® ).

12 - אחריות

12.1. מבלי לפגוע בכל הוראה ספציפית, כל נזק הנובע מטעות או מחדל מצד Fiduקישור ®, על הדירקטורים, עובדיו או סוכניו לשאת על הלקוח, אלא אם כן Fiduקישור ®, הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלה ביצעו רשלנות חמורה או הונאה או כל אחריות אחרת שלא ניתן לשלול על פי החוק החל. Fiduקישור ® לא תהיה אחראית לכל אובדן שנגרם כתוצאה מכשל מכני, שביתה, מתקפת אינטרנט, פיגוע טרור, אסון טבע, עיכוב במגיפה או כל כישלון של כל צוות, הנהלה או כל אפוטרופוס במילוי תפקידם. 

12.2. כל נזק שנגרם או נובע, במישרין או בעקיפין, מטעות, כישלון, רשלנות, מעשה או מחדל של אדם אחר, מערכת, מוסד או תשתית תשלומים אחרים יישא על ידי הלקוח.

12.3. Fiduקישור ® לא ניתן לשאת באחריות אם לא ניתן ליישם את השירותים הנוספים. האחריות של Fiduקישור ® בנוגע לשירותים נוספים מוגבלת בהחלט לבחירה, הדרכה ופיקוח של שותפיה או כל צד שלישי אחר.

12.4. כל נזק או אובדן הנובעים משימוש בשירותי דואר, טלגרף, טלקס, פקסימיליה, טלפון ואמצעי תקשורת או תחבורה אחרים, ובמיוחד אובדן הנובע מעיכובים, אי הבנות, נזק, התעללות שנגרמה על ידי צדדים שלישיים או שכפול עותקים. , הם באחריות הלקוח, אלא אם כן Fiduקישור ® ביצע רשלנות גסה.

12.5. Fiduקישור ® לא ניתן לשאת באחריות במקרה של תקלה באחד מאמצעי התקשורת הדרושים לביצוע השירותים הניתנים בחוזה, או לכל דואר או שיחה שיתקבלו במסגרת השירותים הניתנים בחוזה. Fiduקישור ® אינו נושא באחריות לכל אובדן או נזק הנובע משימוש או פקס של הוראות, לרבות היכן שהשידור נכשל, אינו שלם או אבוד.

12.6. במקרה הספציפי של פתיחת חשבון בנק, Fiduקישור ® פועל כצד שלישי במערכת היחסים בין הבנק ללקוח. לָכֵן, Fiduקישור ® לא ניתן בשום פנים ואופן לשאת באחריות ליחסים בין הבנק ללקוח. Fiduקישור ® אין בכוחו לפעול ואינו מתיימר לפעול כעובד, כנציג או כחבר בהנהלת הבנק ו / או לחתום מטעמו או ליטול אחריות כלשהי מטעם הבנק.

13 - משך, סיום והשעיית שירותים

בדרך כלל

13.1. כל חוזה נמשך לתקופה המצוינת ולאחר מכן יחודש אוטומטית לתקופות עוקבות השווה לאורך התקופה הראשונית. לגבי כל ההיבטים האחרים, כל חוזה יחודש אוטומטית באותם תנאים והגבלות. Fiduקישור ® או שהלקוח רשאי לסיים כל חוזה לתקופה המוזכרת בו, או לתום כל תקופת הארכה או חידוש, על ידי מתן הודעה מוקדמת של לפחות חודשיים בכתב לצד השני. הסיום מובן כי אין בכך כדי לפגוע בזכויות או חובות של צד המתעוררות לפני סיום או הנובעות מכל מעשה או מחדל שנעשו לפני הסיום. הזכות לביטול מיידי מסיבה צודקת שמורה.

13.2. במקרה של הפרה על ידי הלקוח של החוקים החלים או של תנאי מסחרי ושימוש כלליים אלה ו/או תנאים כלליים, Fiduקישור ® או SUXYS® רשאית לסיים כל חוזה ושירותים בתוקף מיידי, לרבות חוזה לשירותים נוספים הניתנים על ידי חברות הקשורות Fiduקישור ® או על ידי צדדים שלישיים. במקרה כזה, על הלקוח לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להחליף כל תפקיד שמתפנה בחברה כלשהי בעקבות סיום כאמור, ומוסכם במפורש כי Fiduקישור ® לא ניתן לשאת באחריות לכל נזק הנובע מסיום מיידי שכזה.

ייסוד וניהול חברה

13.3. כל חוזה להפעלת חברה תקף לשנה שלמה. במקרה שהלקוח מפסיק את החוזה או יבקש Fiduקישור ® להעביר את הנהלת החברה לסוכן אחר או לספק שירותים תאגידי אחר או לפירוק החברה, Fiduקישור ® לא יעביר או יחסל את החברה עד לכל התשלומים, ההוצאות ו/או החיובים (לרבות אך לא רק מיסים ממשלתיים, חובות, מסים ותשלומים אחרים לצד שלישי וכן העלויות הקשורות לדירקטורים או לבעלי מניות נאמן ודמי העברה בסך € 750,00) שולמו במלואם.

ברגע שהחברה התאגדה ורשומה בשטח השיפוט הרלוונטי, הלקוח מתחייב לחתום על חוזה מנדט. אם נכשל בכך, Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעביר ללקוח את המסמכים החברתיים הנוגעים לחברה כל עוד חוזה המנדט הנ"ל לא נחתם על ידי הלקוח.

הלקוח יקבל החזר מלא של עמלת ההתאגדות, בניכוי חיובי שליחים, אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים: (i) Fiduקישור ® אינו מסוגל ליצור חברה עבור הלקוח AND (ii) Fiduקישור ® קיבל את כל המסמכים הדרושים שמילאו כדין על ידי הלקוח, לרבות עותק של מסמך זהות תקף של הלקוח אשר אומת בהתאם להנחיות המדויקות של האמנה בדבר חובת השקידה של בנקים שוויצרים וכל מסמך שנתבקש מהלקוח על ידי Fiduקישור ®, כגון, במיוחד שטרות שירות שאינם מעל 3 חודשים, קורות חיים ומכתב הפניה מבנק (iii) בקשת ההחזר מתבצעת תוך 60 ימים מיום תשלום דמי החוקה על ידי הלקוח.

פתיחת חשבון בנק

13.4. השירות מסתיים בפתיחת החשבון על ידי הבנק ולאחר מכן כל היחסים נעשים בין הלקוח לבנק.

כל לקוח רשאי להחליט לבטל את בקשתו בתוך 3 ימים קלנדריים לאחר בקשתו לפתוח חשבון בנק. הלקוח יקבל החזר מלא של עמלת ההתקנה, בניכוי דמי שליחים, אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים: (א) הבנק, בסיוע Fiduקישור ®, אינו מסוגל לפתוח חשבון עבור הלקוח AND (ii) Fiduקישור ® או שהבנק קיבל את כל המסמכים הדרושים שמלאו כדין על ידי הלקוח, לרבות עותק של מסמך הזהות התקף של הלקוח אשר אומת בהתאם להנחיות הספציפיות של האמנה בדבר חובת השקידה של הבנקים בשווייץ וכל מסמך שנתבקש מהבנק. לקוח מאת Fiduקישור ®, כגון, אך לא רק בדוחות חשבון כרטיס אשראי, חשבונות שירות, חוזה עבודה, תעודת התאגדות או הוכחות אחרות למקורם הכלכלי של הכספים. זהו המקרה היחיד בו מוצעים החזרים. לא יוחזר החזר מכל סיבה שהיא אם הלקוח יחליט לבטל את בקשתו לאחר 3 ימים קלנדרים.

שיטת החזר כספי

13.5. כל החזר יכול להתבצע רק דרך הבלוקצ'יין של SUXYS.® ובאסימון הדיגיטלי שניתן לשימוש על ידי Fiduקישור ® ותת-דומיינים או SUXYS® או ה-SUXYS TOKEN® (היזהר, כל ההחזרים יבוצעו בהתאם לערך של אסימון SUXYS® במועד הבקשה ובכפוף לאישור SUXYS® ו או Fiduקישור ® ותת-דומיינים. 

14 - ניתוק

אם סעיף כלשהו המופיע כאן הוא או עשוי להפוך, על פי חוק בכתב כלשהו, ​​או שנחשב על ידי בית משפט או גוף מינהלי או כל סמכות שיפוט מוסמכת כבלתי חוקי, פסול, אסור או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שסעיף זה נחשב כלא פעיל. עד כדי אי חוקיות, בטלות, פסול, איסור או אי-תחולה כאמור. שאר הסעיפים יישארו בתוקף.

15 – אמנה Fiduקישור ® ותחומי משנה I 10 עקרונות האמנה

המשתמש, כמו גם הדירקטורים, בעלי המניות, השותפים מאשרים שקראו וקיבלו את האמנה של Fiduקישור ® מקבל ציות לכך בכפוף לעונש של השעיה ו/או השבתה של השירותים שלהם ללא סייג וללא כל הצדקה מצד SUXYS® ou Fiduקישור ® ותת-דומיינים; 

1 - לעולם אל תספק שירותים או מוצרים בלתי חוקיים עם חברה שיוצרת או משתמשת בשירותיה של Fiduקישור ®. 2 - הישאר מקצועי ואדיב בכל הנסיבות מול הסוכנים Fiduקישור ®. 3 - לעולם אל תאפשר לאדם אחר להשתמש בחשבון שלך Fiduקישור ® או MY OFFICE כדי להתחבר לרשת. 4 - לעולם אל תשתמש בשירותים של Fiduקישור ® עבור חברה אחרת מזו הרשומה בשירותיה של Fiduקישור ®. 5 – לעולם אל תתחיל את פעילות החברה ללא קבלת מסמכים רשמיים או הפעלת שירותים מ Fiduקישור ®. 6 - לספק תוך 48 שעות את כל המסמכים המקצועיים או האישיים Fiduקישור ® אולי תשאל. 7 – חידוש החברה או השירותים שלך לכל היותר חודש לפני סיום השירותים Fiduקישור ®. 8 - לעולם אל תספק מסמך שהיה נושא לריטוש כלשהו. 9 – לעולם אל תשנה את פרטי ההתקשרות (כתובת, מספר טלפון וכו') ללא הודעה Fiduקישור ®. 10 - לעולם אל תשתמש בשירותים או במוצרים של Fiduקישור ® ליישם או להקים הונאות מס, מנהליות, פיננסיות וכו'.

16. מְשִׁימָה

לצורך ביצוע שירותיה, Fiduקישור ® שומרת לעצמה את הזכות להעסיק קבלני משנה שיהיו תחת סמכותה: עורכי דין, משפטנים, רואי חשבון, רואי חשבון, נוטריונים, רואי חשבון וסוכני התאגדות רשת אחרים Fiduקישור ® . את הזכויות והחובות של הלקוח הנובעות מחוזה ניתן להקצות לצדדים שלישיים רק בהסכמתו בכתב של Fiduקישור ®.

17. החוק החל 

הסכם זה נשלט ונקבע בהתאם לחוק התקף בתחום השיפוט של הקמת SUXYS International Limited. כל אי הסכמה בין הצדדים הנובעת בקשר עם החוזה, תנאי המכירה והשימוש הכלליים של Fiduקישור ® , לרבות בעניינים הקשורים לסיומו, תוקפו או סיומו, כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של המשרד הרשום של SUXYS International Limited.

 

נספח 1 - 1 - א. אי מתן שירותים לאזרחים בתחומי השיפוט שלהלן (01/01/2023 בשעה 00:00): 

Fiduקישור ® אינו יכול לספק שירותים מכל סוג שהוא עבור אזרחי תחומי השיפוט: אפגניסטן, איראן, צפון קוריאה, פקיסטן, סודן. רשימה זו עשויה להיות כפופה להוספה או הסרה מתחומי שיפוט מסוימים ללא הודעה מאת Fiduקישור ®.  

 

עדכון אחרון: 27/04/2023 בשעה 00:00. 

תרגם דף זה ?

בדיקת זמינות דומיין

טוען
אנא הזן את שם הדומיין שלך של המוסד הפיננסי החדש שלך
אנא ודא שאתה לא רובוט.
זקוק לעזרה ?